Автор

< До переліку тем < До Теми 2

Тестування "ТЕМА 2. Мета і принципи реформування"

1. Метою Концепції є:2. Доступність адміністративних і соціальних послуг полягає у:3. До принципів реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади належать: